1 Tilskotsordning til tiltak for auka sykkelbruk i kommuner og fylkeskommuner. Søknad om midlar for 2018 Opne dokument
2 Søknadsskjema - bysykkelordning for Bergen Opne dokument
3 Søknadskjema - etablering av g/s-veg Hegglandsdalsvegen (Os) Opne dokument
4 Søknadsskjema - etablering av g/s-veg Hystadvegen (Stord) Opne dokument
5 Søknadsskjema - oppfølging av sykkelveginspeksjonar - Bergen og Stord Opne dokument
6 Søknadsskjema - etablering av g/s-veg Tysevegen (Stord) Opne dokument
7 Søknadsskjema - fortstøtter i lyskryss Opne dokument
8 Søknadskjema - sikker sykkelparkering ved kollektivpunkt Opne dokument
9 Søknadsskjema - sikker sykkelparkering ved vidaregåande skole Opne dokument