1 Handlingsprogram til Nasjonal transportplan 2018-2029 – prosess mot fylkeskommunane Opne dokument
2 Prosess mot fylkeskommunene - brev frå Vegdirektoratet av 14 06 2017 Opne dokument