1 Evaluering av Bybanen – analyse av konkurranseutsetjing versus drift i eigenregi Opne dokument
2 Bybanen, drift i egenregi versus konkurranseutsetting Opne dokument