1 Planarbeid for opprusting/rassikring av veg mellom Jondalstunnelen og Folgefonntunellen - Svar på spørsmål frå representanten John Torgeir Torsvik (H) Opne dokument