1 Ankomst-skjerm på Sørås Tannklinikk Opne dokument
2 Ankomst-skjerm på Sørås Tannklinikk-dialog Opne dokument