1 Justering av tilleggspoeng for musikalsk dugleik ved inntak til Vg1 Musikk/Dans/Drama Opne dokument