1 Ankomst-skjerm på Sørås-Tannklinikk - status Opne dokument