1 Oppfølging - Selskapskontroll av arkivplikta til selskap fylkeskommunen har eigarskap i Opne dokument
2 Svar frå fylkesrådmannen: Arkivplikt og offentlegheit i fylkeskommunale selskap Opne dokument
3 Postliste Askøy Bompengeselskap Opne dokument
4 Offentlig journal - Askøy bompengeselskap - September Opne dokument
5 Partsbrev Beredt AS - Handlingsplan - Selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit i fylkeskommunale selskap Opne dokument
6 Postjournal Beredt AS Opne dokument
7 Svar frå Bybanen AS Opne dokument
8 Svar Kveik AS Opne dokument
9 Postjournal september - Kveik AS Opne dokument
10 Svar frå Moster Amfi AS Opne dokument
11 Postjournal september 2017 Moster Amfi AS Opne dokument
12 Partsbrev Odda Vegfinans AS - Handlingsplan - Selskapskontroll av arkivplikt og offentlegheit i fylkeskommunale selskap Opne dokument
13 Postjournal - rapport september 2017 Odda vegfinans Opne dokument