1 Deloitte presenterer interimsrevisjonsrapport for 2017 Opne dokument
2 Revisjonsrapport interim HFK 2017 Opne dokument