1 Handlingsplan - Forvaltningsrevisjon av NDLA - Del 2 Opne dokument
2 Svar på partsbrev NDLA 2 1 Opne dokument
3 Vedlegg 1 Innkjøpskurs Opne dokument
4 Vedlegg 2 Rutinar for fakturahandsaming Opne dokument
5 Vedlegg 3 Rutinar innkjøp Opne dokument
6 Vedlegg 4 Innkjøpssjekkliste Opne dokument
7 Vedlegg 5 Databehandlaravtale Opne dokument
8 Vedlegg 6 Rutinar for varsling i NDLA Opne dokument
9 Vedlegg 7 Rutinar for avvikshåndtering i NDLA Opne dokument