1 Forvaltningsrevisjon av fråfall i vidaregåande opplæring - Status i arbeidet ved Deloitte Opne dokument