1 Sak frå TING 12.12.17 Bybanen - utgreiing av drift i eigenregi Opne dokument