1 SAK frå TING 12.12.17 Eigarstrategi - overordna strategi for Hordaland fylkeskommunes eigarstyring Opne dokument