1 Sak Frå TING 12.12.17 Godkjenning av prosjektrekneskap Osterøy vgs - nybygg Opne dokument