1 Melding om vedtak frå Utdanningsdirektoratet - Godkjenning av alternativ fag- og timefordeling på studiespesialisering ved St. Paul gymnas Opne dokument
2 Vedtak om godkjenning - endring etter friskoleloven - St. Paul gymnas Opne dokument