1 Ny tilskotsordning for fagskulesektoren 2018 Opne dokument
2 F-4443_Orientering om tilskuddsordningen for fagskoleutdanning 2018(1262520) Opne dokument
3 Statsbudsjettet for 2018 kap. 240 post 60 - Oppdragsbrev om forvaltning av tilskudd til fagskoledrift Opne dokument