1 171205 brev til fylkeskommunene -lælingklausuler_E Opne dokument
2 Vedrørende bruk av lærlingeklausuler i offentlige anbud Opne dokument