1 Klage på avslag om støtte - Raff designuke 2014. Handlingsprogram for næringsutvikling 2014 Opne dokument
2 Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2014 Opne dokument
3 Klage frå Design Region Bergen Raff Designuke 2014 Opne dokument