1 Forvaltningsrevisjon innan "Prosjektstyring" - Status i arbeidet v/Deloitte Opne dokument