1 Forvaltningsrevisjon innan "Internkontrollsystem og HMT" - Status i arbeidet v/Deloitte Opne dokument