1 Selskapskontroll av Hardangerbrua AS - Status i arbeidet v/Deloitte Opne dokument