1 Godkjenning av prosjektrekneskap Tertnes vgs. - Tilbygg Opne dokument
2 Revisjonsberetning prosjekt 06019 Tertnes vgs Opne dokument
3 Rekneskapsavslutting prosjekt nr 06019 - Tertnes vgs - tilbygg Opne dokument
4 Rekneskapsavslutning Tertnes vgs - tilbygg - prosjekt nr. 06019 Opne dokument