1 Rammeplan for avkjørsler med strekningsvis vurdering av haldning til byggegrenser for riks- og fylkesveg i Region vest - 2017-2020. Godkjenning av Hordaland fylkeskommune Opne dokument
2 Brev frå Statens vegvesen Opne dokument
3 Uttaler til rammeplan 2017 - 2020 Opne dokument
4 Rammeplan for avkjørsler med strekningsvis vurdering av halding til byggegrenser for riks- og fylkesveg i Region vest - 2017-2020. Opne dokument