1 Søknad om konsesjon for landingsplass for helikopter i Simadal i Eidfjord kommune. Høyringsfråsegn. Opne dokument
2 Søknad om konsesjon for landingsplass for helikopter i Simadal i Eidfjord kommune Opne dokument