1 Produksjonsskule og fylkeskommunal aktivitet på Hjeltnes Opne dokument
2 Prosjektskisse Hjeltnes produksjonskule Opne dokument
3 Tildelingsbrev frå Kunnskapsdepartementet Opne dokument
4 Uttale - Produksjonsskule og fylkeskommunal aktivitet på Hjeltnes Opne dokument