1 Fylkeskommunens eigarskap i NDLA – svar på spørsmål Opne dokument
2 Vedlegg - Eigarskap NDLA Opne dokument