1 Pilotmodell for opplæringssamarbeid skule/næringsliv på Bømlo – forseinka oppstart av utviklingsfasen Opne dokument