1 Oppfølging av budsjettvedtak fylkesvegar 2018 - ekstraløyving og omfordeling Opne dokument
2 Notat om punktutbetring og trygge skulevegar 2016, 2017 og 2018 Opne dokument
3 Notat frå Statens vegvesen - tilrådd bruk av omfordelte midlar til forsterkning Opne dokument
4 Notat frå Statens vegvesen - tilrådd bruk av omfordelte midlar til sikringstiltak i tunnelar - strakstiltak Opne dokument