1 Søknad om fritak frå fylkeskommunale verv Opne dokument