1 Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland 2018-2019 Opne dokument
2 Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland 2018 -2019 Opne dokument