1 Søknad om fritak frå politiske verv i Hordaland fylkeskomme grunna flytting Opne dokument