1 Søknad om permisjon frå politiske verv i Hordaland fylkeskommune vår 2018 Opne dokument