1 Eigedom på Fløksand i Meland kommune - godkjenning av salsvilkår Opne dokument
2 Rapport frå Fana Sparebank Næringsmegling av 04.09.2017 Opne dokument
3 Opsjonsavtale Opne dokument
4 Kjøpekontrakt Opne dokument
5 Situasjonskart Opne dokument