1 Framlegg til ny IT-strategi for Hordaland fylkeskommune 2018-2020 Opne dokument
2 Ekstrakt HFK IT-strategi 2018-2020 Opne dokument
3 IT strategi for Hordaland fylkeskommune 2018-2020 Opne dokument