1 Nytt fylkeshus - kontorkonsept og lokalisering Opne dokument
2 Rapport for utvikling av kontorkonsept for nytt fylkeshus Opne dokument
3 Vedlegg 1 til rapport - Mulighetsstudie av renovasjon av fylkeshuset Opne dokument
4 Vedlegg 2 til rapport - Tilråding frå Signal arkitektar om kontorkonsept Opne dokument
5 Vedlegg 3 til rapport - Oppsummering av workshop 24. november Opne dokument
6 Økonomiske vurderingar for nytt fylkeshus Opne dokument
7 Vedlegg 1 til økonomiske vurderingar - Fana sparebank næringsmegling Opne dokument
8 Vedlegg 2 til økonomiske vurderingar - Deloitte Opne dokument
9 Moglegheitsstudie fylkestingssal i nytt fylkeshus Opne dokument
10 Uttale frå AMU fylkesadministrasjonen om nytt fylkeshus Opne dokument