1 Garnesstølen 63 (tidl. Arna gymnas) - avtale om utleige av eigedomen Opne dokument
2 Leigeavtale Opne dokument