1 Tiltaksplan for fag- og yrkesopplæringa i Hordaland 2018 Opne dokument