1 Vedtektsendringer for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Opne dokument
2 Forslag til nye vedtekter for Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval Opne dokument