1 Reglement for mottak og registrering av gåver og andre fordelar for folkevalde og tilsette i Hordaland fylkeskommune Opne dokument
2 Mottak og registrering av gåver og andre fordelar for folkevalde og tilsette i Hordaland fylkeskommune Opne dokument