1 Kriterium for tildeling av ymse tilskot Opne dokument