1 Fellesprosjekt datasenter - BKK, Invest in Bergen og Hordaland fylkeskommune Opne dokument
2 Rapport frå forprosjekt Opne dokument
3 Mandat for datasenter-lokaliseringsprosjekt Opne dokument