1 Moglegheit for å få til ei landslinje innan design og tekstil Vg2 Opne dokument