1 Omklassifisering av offentlege vegar i Bergen kommune Opne dokument
2 Omklassifisering av offentlige veier i Bergen kommune med vedlegg Opne dokument
3 Kostnadsoverslag for omklassifisering av vegar i Bergen Opne dokument