1 Klage på avvising av klage på dispensasjon frå byggegrense mot fv. 122 - gnr. 78 bnr. 4 - Fusa kommune Opne dokument
2 Kopi - Vedkommande din klage på vedtak om løyve til dispensasjon fra byggegrense mot fv 122 - gnr 78 bnr 4 - Fusa kommune Opne dokument
3 17_137651-9Oversending til klagehandsaming - klage på avvising av klage på dispensasjon frå byggegrense mot fv. 122 - gnr 78 bnr 4 - Fusa kommune med vedlegg Opne dokument