1 Regionreforma. Desentralisering av oppgåver frå staten til fylkeskommunane – Høyringssvar frå Hordaland fylkeskommune Opne dokument
2 Høyringssvar frå Hordaland fylkeskommune Opne dokument
3 Rapport frå ekspertutvalet: Desentralisering av oppgåver frå staten til fylkeskommunane Opne dokument
4 Notat 25.04.18 Opne dokument
5 Høringsuttalelse fra Musikkselskapet Harmonien Opne dokument