1 Årsmeldingar for Fagskolane i Hordaland 2013/14 Opne dokument
2 Årsmelding for Fusa fagskule Opne dokument
3 Årsmelding for Bergen tekniske fagskole Opne dokument
4 Årsmelding for Bergen maritime fagskole Opne dokument