1 Avslag på klage på oreigning av gnr 4/1 og 4/196 i Askøy kommune - klage Opne dokument
2 Vedtak - FV.563 - Strømsnes - Hop - Oversending av klage på vedtak om ekspropriasjon - gnr 4 bnr 1 bnr 1196 - Askøy kommune Opne dokument
3 Reguleringsbestemmelser Opne dokument
4 Avtale om arbeidsløyve Opne dokument
5 Førehandsvarsel om eksproriasjonsvedtak (statens vegvesen) Opne dokument
6 Vedtak om ekspropriasjon (statens vegvesen) Opne dokument
7 EKSPROPRIASJONSVARSEL - FV563, ASKØYPAKKEN, STRØMSNES - HOP - EIENDOMMEN GNR. 4, BNR. 1, ASKØY - MAGNE JOSTEIN STRØMSNES Opne dokument
8 Kart Opne dokument
9 Kart Opne dokument
10 Brev Vedr. reguleringsendring, Olaviken fra Magne Jostein Strømsnes Opne dokument
11 Oversending av klage på vedtak om ekspropriasjon - FV 563 -Strømsnes - Hop- gnr 4 bnr 1 og bnr 1196 - Askøy kommune Opne dokument
12 Vedrørende FV.563 Strømsnes - Hop, klage på vedtak om ekspropriasjon - Askøy kommune Opne dokument
13 Fv 563 -Klage på vedtak om ekspropriasjon - førebels svar Opne dokument