1 NOKUT-godkjenningar ved Fagskolen i Hordaland Opne dokument
2 Godkjenning av Lokal matkultur Opne dokument
3 Godkjenning av CNC og robotteknologi Opne dokument