1 Rettstvistar i Hordaland fylkeskommune per mars 2018 Opne dokument