1 Notat om styrking av rammetilskott i staden for særløyving til lærebedrifter - førebuing til notat om evaluering av tiltaka i 2013 Opne dokument